MUTIARA KATA


Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya.

Wednesday, April 7, 2010

Masalah Pendaftaran Subjek Bagi Semester 4


Kepada semua pelajar Semester 4 Pengajian Malaysia dengan Pendidikan, mengenai masalah pendaftaran yang timbul, kami dari pihak Majlis Tertinggi dan Exco PPMas telah berjumpa dengan Ketua Jabatan Pengajian Malaysia, Dr. Ahmad Sohaimi bin Lazim. Antara masalah yang telah dibincang bersama KJ ialah :

1. Subjek elektif yang telah dikeluarkan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan tersebut adalah WAJIB diambil pada semester hadapan. Hanya satu sahaja subjek elektif yang dibenarkan untuk diambil pada semester hadapan.


Subjek Elektif yang ditawarkan oleh FSSK
LGM 3023 - Geografi Di Malaysia
LSM 4023 - Sejarah Malaysia Abad ke-20
LIA 2023 - Pemikiran Islam Semasa
PEG 2023 - Ekonomi Pembangunan
SSP 2103 - Kajian Kraf Tradisional Rupa dan Identiti
SRZ 2013 - Pengalaman Muzikal
STP 1023 - Pergerakan Kreatif Teater
BST 2083 - Pengantaraan Kesusasteraan, Kebudayaan dan Kesenian Melayu


2. Di dalam sistem pendaftaran, hanya terhad sebanyak 18 jam kredit yang dibenarkan untuk diambil. Namun begitu, Ketua Jabatan akan bermesyuarat dengan Timbalan Dekan Akademik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan pihak yang tertentu untuk membenarkan pelajar Pengajian Malaysia untuk mengambil jam kredit melebihi 18 jam kredit. Tetapi, sekiranya had jam kredit tersebut hanya sehingga 21 jam kredit dan terdapat pelajar yang terpaksa mengambil lebih dari itu, anda diminta untuk membuat surat penambahan jam kredit pada semester hadapan beserta dengan slip keputusan peperiksaan sebelum semester hadapan.

Dengan itu, diharap pelajar tidak akan membuat pelbagai andaian atau spekulasi mengenai masalah ini. Sekiranya pihak akademik telah membenarkan Pelajar Pengajian Malaysia untuk mendaftar subjek semester hadapan melebihi 18 jam kredit, keputusan berkenaan akan dihebahkan dan pelajar boleh berbuat demikian selepas pegumuman tersebut.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment